Montag, 28. März 2016

 متون اضافه شده بر نشر اول  کتاب  "آزاد شدن":
ساختن انجمنهای دموکراتیک خود مختار/اوتونوم محله ها
 نوشته رفیق : جیمز هرود
Getting Free
Creating Association of Democratic 
Autonomous Neighborhoods
James Herod
این کتاب را بزبان انگلیسی میتوانید در سایت ذیل بخوانید
http://www.jamesherod.info 
*********************
ترجمه از : پیمان پایدار
==================
پیشگفتار 

هجده سال پیش-1998 ,انگار همین دیروز بود , وقتی 'کتاب' یا بهتره بگم جزوه رفیق همرزممان جیمز هرود- در بوستون ماساچوست آمریکا- توسط "مرکز  لوسی پارسونز1"(بعنوان مهمترین کتابفروشی غیر انتفاعی ,که توسط 6 نفر از ما- شامل خود رفیق جیمزهرود بعنوان یکی از بنیانگذاران آن- بدون دریافت حقوقی گردانده میشد, وعملا پاتوق فعالین آنارشیست کل شرق آمریکا نیز بود ) بیرون آمد, نود صفحه ای بیش نبود(با تیراژ 50 عدد و بخرج مرکز). من که, حدود 8 سال قبل از آن از م.ل بریده و به صفوف آنارشیسم گرویده بودم , بیشتر وقت مفیدم به مطالعه و بحث و ترجمه متون آنارشیستی میگذشت, همزمان در تدارک چاپ اولین نشریه دو زبانه آنارشیستی بنام " نه خدر" در خارج کشور بودم. سه سال طول کشید(2001) تا اولین شماره  " نه خدر": نه خدا نه دولت و نه رهبر (بگونه زیراکس و به تعداد 50 تا, که به اکثر فعالین و نشریات خارج از کشور فرستاده میشد) بیرون آمد. از آنجائی که سه رفیقی که قول همکاری داده بودم در سر بزنگاه پا پس کشیدن, طبعا نتوانستم- یک تنه- بیش از چهار شماره(2005-2001 ) از آنرا در بیاورم. در شمارهای دوم تا چهارم نشریه ترجمه جزوه رفیق ج.هراد درج گردید. در سالهای پیش رو رفیق هراد چندین و چند بار به ویراستاری آن اقدام نمود و در این روند حدود 59 صفحه  نیز به آن اضافه نمود . از آنجائی که بین 1998 تا 2006 این جزوه در فضای مجازی خوانندگان زیادی را بخود جلب کرده بود رفیق مصمم گردید اولین چاپ رسمی کتاب را در سال 2007 (بعلاوه 14 صفحه لیست جامعی از  کتابهای توصیه شده) در 164 صفحه و مجددا توسط همان مرکز در 374 عدد بیرون دهد. اینبار, البته بخرج خود رفیق ! وخبر خوب اینکه یکی از معتبرترین انتشاراتی کتب آنارشیستی در آمریکا -و جهان- بنام 'ای کی پرس2' به پخش آن نیز اقدام نمود!! بغایت و بدون اغراق میتوان اذعان داشت که این کتاب, بنظر نویسنده این سطور , بعنوان مانیفست جنبش آنارشیستی کماکان میدرخشد. و من مفتخرم که با ترجمه اضافات آن در آینده ای نه چندان دور کل کتاب را ,اول بشکل' پی دی اف' و بعد بگونه چاپی به خوانندگان پارسی زبان ارائه نمائیم.
AK Press Distribution  (2) /  (1) Lucy Parsons Center

 در این روند میبایست یکبار دیگر از رفیقمان روزا روشن (بلاگ: آرشیو روزا3) که چهار شماره نشریه "نه خدر" را اسکن کرد و در همان سالهای اول در نشریه مجازی "نه سخد" عام4 درج نمود کمال تشکر فراوان را کرده باشیم.
  (3)http://archiverosa.blogspot.com/# 
(4)naskhad.blogspot.com 
*********************************** 

مقدمه
 در اینجا لازم میباشد که یکبار دیگر فهرست مندرجات کتاب آورده شود تا به عین توضیح داده شود که در چه فصولی از کتاب اضافات آمده و یا نیامده:

Table of Contentsفهرست مندرجات

Acknowledgmentsتشکر و قدردانی

A Note on Terminologyنکاتی در مورد اصطلاحات

Introductionمقدمه

1. An Awareness of How We Do Not Want to Live
آگاهی از آنگونه که نمی خواهیم زندگی کنیم
2.Notion of How We Might Want to Live
مفهومی از آنگونه که شاید خواهان زیستن باشیم 
  3. Basic Agreements of the Association
موافقتنامه عمومی انجمن
4.Obstacles 
موانع
 5.Strategies That Have Failed
استراتژیهائی که شکست خورده اند
6.The Strategy Described Abstractly
 توصیف انتزاعی استراتژی
7.Ways to Begin Gutting Capitalism 
شیوه های آغاز در آوردن دل و روده سرمایه داری 
8.General Comments on the Strategy
نظرات عمومی پیرامون استراتژی
9.Ways to Finish Gutting Capitalism 
شیوه های پایان دادن به در آوردن دل و روده سرمایه داری
10.Further Discussion of Topics Relevant to the Proposed Strstegy
بحثی بیشتر پیرامون موضوعات مرتبط به استراتژی پیشنهادی
11.Some Comments on the Literature 
 برخی  نظرات پیرامون متون موجود 
 
 Postscript-March 2007 

پسگفتار- مارس 2007
 
Appendix : Draft General Agreement for an Association
of Democratic Autonomous Neighborhoods
پیوست: پیش نویس موافقتنامه عمومی برای انجمن دموکراتیک خود مختار محله ها 
 
 Recommented Reading 
کتب توصیه شده
====================== 
اضافات در فصلهای هفتم و دهم میباشند .
 فصل یازدهم, پسگفتار و پیوست کلا جدید هستند. 
**************** 

از فردا مطالب اضافه شده را شروع خواهم کرد.
بامید پیروزیهای هر چه بیشتر در مبارزات روزمره مان علیه سرمایه و دین و دولت 
پیمان پایدار 

Keine Kommentare: